March 01, 2008

Custom Order

This great fabric (from AstridKnits) is turned into a custom order!

And a little extra: a tree2 comments:

Saskia said...

wheeeeeehoooooo! he-le-maal goed!
Kommaarlangsbrengendiehap! ;-)
x

astrid said...

wheeeeehoooooo too! wat leuk dat JIJ iets van MIJN stof hebt gemaakt voor SASKIA!!!!